×

ޚަބަރު

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް

<p>ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 38-1-04 ޢަބްދުﷲ ޝަރީފު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. ... އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަސްޓަމްސް ދުވަސް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަސްޓަމްސް ދުވަސް

<p>ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަސްޓަމްސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ޚާއްޞަ ހަފްލާއެއް މިއަދު ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގ ގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަފްލާ ... އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކަސްޓަމްސްއިން "އެޑްވާންސް ރޫލިން"ގެ  ޙިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ކަސްޓަމްސްއިން "އެޑްވާންސް ރޫލިން"ގެ ޙިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފި

<p>ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ގިންތި، ޑިއުޓީރޭޓް އަދި އޮރިޖިން ދުރާލާ އެނގޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ "އެޑްވާންސް ރޫލިންގ" ގެ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސް ... އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް