×

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކަސްޓަމްސް

 

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކަސްޓަމްސްގައި ސަރަޙައްދީ ބަނދަރެއް ޤާއިމްކުރެވި އަދި މާލޭ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރަށް ނައިސް ސީދާ ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ބަނދަރުކޮށް މުދާ ނެރުމުގެ މަސައްކަތްތަށް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ކަސްޓަމްސްއިން ރާއްޖެއަށް އައިސް އަދި ގޮސްވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ކްލިއަރެންސް ދިނުމާއި، ސަރަހައްދުގައި ހަދަމުންގެންދާ ރިސޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް މުދާ ބޭލުމުގެ ޚިދުމަތްވެސް ދެމުންގެންދެއެވެ. އަދި މާލެ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތުގެ ގަޑި ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.